Listen to this California teacher expose their woke agenda.